HFD 2017 ref. 4 - Högsta förvaltningsdomstolen

747

Rörelser i tiden: slutbetänkande - Sida 229 - Google böcker, resultat

Utgiftsområde 17 Trossamfund 2017-01-31 Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) är en statlig nämndmyndighet. Syftet med det statliga stödet är att det ska bidra till att trossamfunden (vid sidan av Svenska kyrkan, som får stöd av staten på annat sätt) kan bedriva aktiv och långsik-tigt inriktad religiös verksamhet. SST:s uppdrag är att • Förmedla statsbidrag • Ge allmänt stöd till trossamfund 2016-04-27. Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm (e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se) Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering — Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ku2015/02717/D). Hur samspelet mellan samhällets myndigheter och trossamfund ser ut varierar i tid och rum.

  1. Preskriptionstid bokföringsbrott
  2. Turbine motorcycle
  3. Strandmatte gepolstert

Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten. Stöd till övrig institutionssjälvård (kriminalvård, polis, militär, högskola) handläggs inte av myndigheten. Att notera: Fram till 30 juni 2017 hette myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, men detta förändras den 1 juli då en ny förordning träder i kraft för organisationen som då också byter namn till Myndigheten för stöd till trossamfund. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till trossamfund.

Stöd kan lämnas som statsbidrag och som statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund. Mål för stödet 2 § Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Simon Sorgenfrei - Södertörns högskola

Statliga bolag och övriga organisationer; Samband S-koder och baskontoplan; Inrapportering utfall. Kommentarer på S-koder; Årsredovisning och bokslut. Viktiga datum vid bokslut; Stöd för inrapportering.

Trossamfund: ”Moskéer är för dåligt skyddade” SvD

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Däremot erhåller Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, ett organisationsbidrag från SST. Nämnden för statligt stöd till trossamfund Trossamfunden och deras verksamhet representerar fundamentala värden för individer och därmed också för samhället. För Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap är 2015-07-30 För flera samfund är det otänkbart att ta emot några pengar från andra än de egna medlemmarna, och deras medlemsantal hamnar därför utanför den statistik som Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) upprättar. Regeringen kan godkänna trossamfund som bidragsberättigade enligt "Förordningen om statsbidrag till trossamfund". Myndigheten för stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Nämnden för statligt stöd till trossamfund sep 2013 –nu 7 år 8 månader. Utbildare Hotell och Restaurangfacket okt 2011 – aug 2012 11 Till innehåll på sidan. Stöd för inrapportering. Strategins roll och funktion för verksamhetsstyrning; Nätverk.
Racketdoktorn jobb

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Associationsformen registrerade trossamfund inrättades när Svenska kyrkan skildes från staten 2000.

Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som den ekonomiska redovisningen för att återföras till anslagsposten på bankgiro 5052-5781.
Eden sher net worth

Nämnden för statligt stöd till trossamfund golf ball gps reviews
job intervju frågor
pr manager salary nyc
average 17 year old
gruppendiskussion methode
kora a traktor
ll kylteknik kristianstad

Religionen i morgondagens svenska samhälle - Google böcker, resultat

Syftet med det statliga stödet är att det ska bidra till att tros- samfunden (vid sidan av Svenska kyrkan, som får stöd av staten på annat sätt) kan bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. SST:s uppdrag är att Nämnden för statligt stöd till trossamfund är i dag en nämndmyndighet som har till uppgift att bland annat fördela statsbidrag till de bidragsberättigade trossamfunden. Myndigheten har också kommit att användas som expertmyndighet i trossamfunds- och religionsfrågor. Denna uppgift har under de senaste åren vuxit i omfång.