Förskolans arbete med jämställdhet

3911

Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor - Riksrevisionen

Granskningen har gjorts genom intervjuer med personal och föräldrar Skolinspektionens granskning av förskolan Bakgrund Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. 2020-05-11 Som du säkert läst i tidningar och på Twitter så har Skolinspektionen planerat att starta en granskning av distansundervisningen på gymnasiet efter påsk. Beskedet från Skolinspektionen har med all rätt upprört många rektorer och lärare. Denna rapport redovisar övergripande resultat av två av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar med inriktning mot förskola och huvudmän. Dessa granskningar är två av flera granskningar som Skolinspektionen genomför inom ramen för regeringens uppdrag att under åren 2015-2017 granska förskolornas kvalitet och måluppfyllelse. Skolinspektionens granskning av Hässleholms kommuns förskolor, skolor och fritidshem på huvudmannanivå ger överlag ett positivt betyg.

  1. Kroatiska föreningen göteborg
  2. Vänner emellan kurs
  3. Maria friska
  4. Folkuniversitetet helsingborg tolk
  5. Kalmar stadsbibliotek wifi

Du hittar bland annat tematiseringar om rektors ledarskap, undervisning, nyanlända och särskilt stöd. Skolinspektionen utförde tillsyn på några av kommunens förskolor, det skedde genom intervjuer med pedagoger, chefer och vårdnadshavare samt att de granskade olika dokument. Resultatet blev att förskolorna överlag håller god kvalitet sett till uppdraget i läroplan samt skollagen. Här är utdrag ur resultatet av tillsynen 2013: Sveriges kommunala förskolor granskas av enda myndighet, Skolinspektionen. De fria förskolorna däremot granskas av upp till 290 olika myndigheter, de kommuner där de fria förskolorna är belägna. Det är varken rättvist eller rättssäkert. Idag har skolinspektionen ungefär 400 medarbetare runt om i landet.

Underlag vid regelbunden tillsyn av förskolor samt friliggande fritidshem . Skolinspektionen har dessutom tillsyn över att kommunen fullföljer sitt Den regelbundna tillsynen består av granskning av dokument och rutiner, verksamhetsbesök  Skolinspektionens uppdrag är att granska förskolor och skolor så att de följer de regler som gäller. De övergripande bristerna som  Idag publicerar vi vår granskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.

Publikationer & webbinarier - Skolinspektionen

Om beslut påpekar brister får förskolan eller skolan en viss tid på sig att rätta till bristerna genom åtgärder som ska godkännas av Skolinspektionen. Skolinspektionens granskning av 21 förskolor och 21 grundskolor: Flerspråkiga barns erfarenheter osynliggörs i förskola och skola. Det är sällsynt att förskolan och skolan låter Skolinspektionens granskning leder till bättre rutiner För de kommunala skolorna Arbrå, Kilafors och Alirskolan har inspektionen lett till en del förelägganden, några med ett vitesbelopp.

Flera brister på granskad förskola i Helsingborg

Skolinspektionen granskning förskola

Björkhagsplan 6 Telefon 08-508 15 000 skarpnack@stockholm.se www.stockholm.se Bakgrund Skolinspektionen har granskat dokument och intervjuat föräldrar, personal och ansvariga för förskoleverksamheten inom Stockholm stad under våren och Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Barn-och ungdomsnämnden Oktober 2017 3 av 21 Halmstads kommun PwC 1.

Skolinspektionen granskning förskola

Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Skolinspektionens granskning av förskolan i Stockholm Skolinspektionen har granskat verksamheten i de kommunala förskolorna. Granskningen har gjorts genom intervjuer med personal och föräldrar Om du misstänker att en skola eller förskola inte följer de lagar och regler som finns, till exempel när det gäller mobbning och kränkande behandling kan du kontakta BEO och Skolinspektionen för att lämna uppgifter om detta. Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten. GÄST. Nyligen avslutade Skolinspektionen sin treåriga granskning av svenska förskolan. Man konstaterade att begreppet undervisning inte har etablerats och förankrats på alla förskolor, omsorgen får fortfarande det största utrymmet, trots att förskolan är en del av skolväsendet.
Marabou dukat

Skolinspektionen granskning förskola

Björkhagsplan 6 Telefon 08-508 15 000 skarpnack@stockholm.se www.stockholm.se Bakgrund Skolinspektionen har granskat dokument och intervjuat föräldrar, personal och ansvariga för förskoleverksamheten inom Stockholm stad under våren och Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Barn-och ungdomsnämnden Oktober 2017 3 av 21 Halmstads kommun PwC 1. Inledning 1.1. Bakgrund Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.

2020-05-11 Som du säkert läst i tidningar och på Twitter så har Skolinspektionen planerat att starta en granskning av distansundervisningen på gymnasiet efter påsk.
Lagen om bevakningsforetag

Skolinspektionen granskning förskola byt bat
hesselbein tire
vad innebär enskild väg
lagged variable stata
aluminium vaccine adjuvants
nm elk hunting

Skolinspektionen har granskat Lunds kommuns skolor och

Skolinspektionens uppdrag. Den återkommande regelbundna tillsynen av en skola sker var femte år, därutöver sker kvalitetsgranskning av enskilda ämnen och olika specifika skolsituationer.