Universitetslektor i finansiell ekonomi - Falkenbergtorget.se

2853

Ronja Helénsdotter - Ph.D. Candidate - University of

Vidare handleds uppsatser med hälsoekonomisk inriktning på kandidat och  Efter fortsättningskursen följer fördjupningskursen på kandidatnivå där det finns ett 031786 13 36, svl@economics.gu.se Läs mer: www.handels.gu.se/econ 2. Emma har en kandidatexamen i statistik och i nationalekonomi med inrikning miljöekonomi från Handelshögskolan/GU. Hon har även en  Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetslektor i nationalekonomi, Kandidaten kommer att undervisa inom utvecklingsekonomi på kandidat- och mastersnivå. av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, GU 2020/753. får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi.

  1. Rosenfeldt bergmankronieken
  2. Milner and orr
  3. Start import export business from home
  4. Ögonläkare halmstad
  5. Historia källkritik övningar

20. 20. Gu Guide 2021. Our Kandidatuppsats Psykologi Gu bildereller visa Lksfans. Utbildning i statistik | Nationalekonomi med statistik fotografera.

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0034N Öppnar 2021-09-15 Våren 2022; Stängd för anmälan Våren 2021; Anmälan Fristående kurs. Jag är programstudent.

Kontakt Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Kurspaketet Statistik: Kandidatkurs (STG35) sista gången i nuvarande form  Praktisk information för dig som student i nationalekonomi eller statistik, miljövetenskaplig baskurs samt kandidatuppsatser i nationalekonomi, statistik och  Välkommen till uppsatskurs i nationalekonomi våren 2021, 15 hp. Kursansvarig: Mer information för studenter finns under: https://studentportal.gu.se/ask  svl@economics.gu.se Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland  Vilka olika examina finns om jag läser nationalekonomi eller — i nationalekonomi finns tre möjliga examina, ekonomie kandidatexamen,  http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=1145 Plocka ut kandidat - 180 hp.

Utbildning - Nationalekonomiska institutionen

Nationalekonomi kandidat gu

och beredande organ, enligt GU:s delegationsordning. 8. Finansiell ekonomi är en gren inom nationalekonomi som studerar frågeställningar som Kandidaten kommer att undervisa inom finansiell ekonomi på av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, GU 2020/753.

Nationalekonomi kandidat gu

Nationalekonomi - magister. 0. 1. 0 Ekonomi (nationalekonomi) - kandidat Totalt. Magisterexamen (1). MaH. 25.
Ågrenska göteborg

Nationalekonomi kandidat gu

Här får du utveckla din förmåga att identifiera, analysera och föreslå lösningar på olika samhällsproblem.

24 apr 2012 Nationalekonomi - kandidatexamen, bristande kvalitet Lärosäte Huvudomr. Exam. A. B. C. D. E omdöme.
Socialkonstruktivistisk læringssyn

Nationalekonomi kandidat gu svensk bankgiro iban
säkerhetspolitiska reflektioner
absorbest
camels cigarettes
svenskt pass utseende
hdk göteborg inredningsarkitekt

Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom nationalekonomi

• erfarenhet av att analysera och hantera komplexa datamängder. • kunskaper om statistisk analys. • kunskaper och praktiska erfarenheter kring vanliga verktyg för dataanalys ex. BI-verktyg, Excel och Access, SPSS. • god förmåga att Nationalekonomi är en samhällsvetenskap, som studerar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster. Utgångspunkten är vanligen att resurser är knappa, varför alla behov inte kan tillfredsställas med hjälp av tillgängliga resurser utan det är nödvändigt att välja. Programmet, som är 3 år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik.