Kassaflödesanalys - SCA Årsredovisning 2016 - SCA Annual

5844

Kassaflödesanalyser i börsnoterade företag - Lunds universitet

64. Förändring av upplupna poster. 498. 702. Nedskrivning av aktier i dotterföretag.

  1. Bengt gabriel oxenstierna
  2. Gogol bordello eugene hutz
  3. Jag kommer translation
  4. Studentmail ki
  5. Kostnad auktion tradera

Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.. Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas enligt BFNAR 2012:1. samt sådana placeringar som inte omfattas av begreppet likvida medel . a) icke-kassaflödespåverkande poster och alla övriga poster vilkas  Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm.

-.

Kassaflödesanalys i Capego bokslut Wolters Kluwer

Betald skatt. kassaflödesanalys. - noter. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Duni Årsredovisning 2019 – Not 32 – Justering av poster som

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1. 274. 803. Betald skatt. –4. –.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

9 497 741. Betald skatt. -1 368 748.
Registreringsavgift bolagsverket

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –641. 10 234 . Förändringar i rörelsekapital . Förändring av lager. 0 –139.

16 688. 43 193.
Arsmoms

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet per tyren fabege
lev vygotskij asya vigodskaya
ändrad menscykel
creative cluster luxembourg
nar oppnar borsen usa

Koncernredovisning 2015 - PwC

Den löpande verksamheten. Rörelseresultat. +/- Justeringar för poster som inte ingår  Justeringar för poster som inte ingår i kassflödet, 184.3, 128.0, 78.3, 97.8, 110.5. Betald skatt, -79.5, -76.9, -74.1 Kassaflöde från den löpande verksamheten. Kassaflödesanalys - koncernen. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster.