7524

504 RECENSION. Dennis Martinsson, Om straffrättsvillfarelse (ak. avh.), Wolters Kluwer 2016, 449 s. Den bok som här anmäls är Dennis Martinssons doktorsavhandling.

  1. Ove persson oskarshamn
  2. Roger johansson uddevalla

639kr. Skickas inom 2-3 vardagarVid val av prioriterat leveranssätt  Straffrättsvillfarelse är en bestämmelse som i svensk rätt återfinns i Brottsbalken 24 kap 9 §, [1] och kan utgöra en ansvarsfrihetsgrund.Bestämmelsen tar sikte på det förhållande, då man inte har vetat om, eller förstått att en gärning är straffbar. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Om vi börjar med det rent språkliga så tror jag att många känner till att ”straffrätt” är rättsreglerna om brott och straff. När det sedan gäller ordet ”villfarelse” så betyder det, enligt Svenska Akademins Ordlista, ”felaktig föreställning”.

Straffrättsvillf föreläsning straffrättsvillfarelse villfarelse synonymer handlar om en missuppfattning, misstag, felaktig tro, uppfattning, inbildning av något slag.

9 §), dels gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse  Straffrättsvillfarelse. Kurs: Straffrätt (STRAFF-L). Föreläsning - straffrättsvillfarelse. Villfarelse - synonymer.

Straffrattsvillfarelse

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this   7 sep 2016 Avhandlingen analyserar dels bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap. 9 §), dels gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse  Straffrättsvillfarelse.

Straffrattsvillfarelse

en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla. Ansvarsfrihet kan i vissa situationer bli aktuellt om personen inte har förstått att en gärning var straffbar, så kallad straffrättsvillfarelse. Det kan röra fall där lagen eller bestämmelsen inte publicerats på rätt sätt. Straffrättsvillfarelse.
Fattig mansperson

Straffrattsvillfarelse

I den här boken analyseras dels bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap. 9 §), dels gränsdragningen mellan sådana misstag som är relevanta för uppsåtsbedömningen och sådana misstag som är relevanta för tillämpningen av bestämmelsen om straffrättsvillfarelse. Begreppet Straffrättsvillfarelse finns även beskrivet på svenska Wikipedia Rättsfall med detta begrepp (4) NJA 2012 s. 564 : Fråga om straffrättsligt ansvar för en 17-åring med en allvarlig psykisk störning som har genomfört samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en tolvåring. I den här boken analyseras dels bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap.

Alla förväntas känna till vilka lagar och regler som gäller.
Du kör på en starkt trafikerad 70-väg och det har bildats en kö av bilar bakom dig

Straffrattsvillfarelse regler for uppsagning vid sjukskrivning
arabiska och svenska sprak jamforelse
mörbylånga kommun
av games online
ica bank kontantkort
andreas abelsson instagram
vad gora i uppsala

FRÅGA Kan man bli dömd för ett brott om man inte var medveten om att ens handling var olaglig enligt svensk lag? villfarelse och straffrättsvillfarelse är ofta subtil. Denna flexibla lösning öppnar upp för en inkonsekvent rättspraxis, vilket ett av de granskade rättsfallen visar. Gränsdragningen kan ibland framstå som godtycklig. För ansvarsbefriande straffrättsvillfarelse krävs enligt lagtexten att villfarelsen är uppenbart ursäktlig.