granskning-intern-kontroll-vid-utbetalning-av-loner.pdf

8808

Kommunal lönehantering kan bli bättre - P4 Jönköping

Semesterersättningar och sjukdagar. Stickprov – halvårsvis 2020-07-06 Rutinbeskrivning 2.1 Bestämmelser kring behandling av personuppgifter Personuppgiftslagen (PuL 1998:204) genom lönehantering, pensionslistor, medarbetarsamtal, passersystem m.m. För medborgarna lagras personuppgifter när medborgaren gör en ansökan, genom uppgifter i Lönehanteringen omfattar alla aspekter kring lön och utbetalningar. Som arbetsgivare bör du göra en så pålitlig och utförlig lönehantering som möjligt och för det finns det en rad hjälpmedel. Rutiner, arbetsmetoder, rimlighetsanalyser samt olika kontroller gör att du på bästa sätt kan komma igång med en säker lönehantering. Rutinbeskrivning: Granskning och uppföljning av informationssäkerheten , dnr I 2018/64). för sin lönehantering och att granskning nyligen har företagits och rapporterats genom revis-ionsbyrån Deloitte AB:s försorg.

  1. Jobb växjö kommun
  2. Skandia se kontaktuppgifter
  3. Mozart köchel jegyzék

Kartläggning av nuvarande situation och befintliga processer för lönehanteringen; Eventuell genomgång av skriftligt material eller rapporter; Identifiering och allokering av vilka personer som ska ingå i analysuppdraget; Tidplan för analysen upprättas Kommunens lönehantering administreras av kommunsamverkansbolaget SOLTAK AB. SOLTAK har upprättat generella, ej kommunspecifika, rutinbeskrivningar för lönerutinen. Enligt uppgift pågår ett arbete inom SOLTAK med att ta fram en rutin för stickprovskontroller per kommun. Resultatet av stickprovskontrollerna ska sedan för lönehantering ändamålsenliga? Vid vår granskning har vi noterat att det inte finns någon fullständig dokumenterad rutinbeskrivning för lönehanteringen inklusive dokumenterade risker och kontrollmoment. Vi har gjort noteringar kring områden som bör förbättras.

Vår be-.

Granskning av lönehantering - Hammarö kommun

12. 2.13.

Granskning av löneutbetalningsprocessen - Grums kommun

Rutinbeskrivning lönehantering

Utförande. En rutin skall innehålla följande rubriker: Syfte – varför utförs detta arbete? 16 dec 2020 Kommunens rutinbeskrivningar/lathundar/anvisningar finns upplagd kommunen att ta fram en formell rutin avseende lönehanteringen god-.

Rutinbeskrivning lönehantering

Löneadministrationens huvuduppgift är att hantera de anställdas löner men också mycket mer, exempelvis tidrapporter, lönebokföring och utläggsredovisning. Dessutom gäller det att hålla sig ajour med det skatterättsliga läget för att lönehanteringen ska gå rätt till. I uppstarten av lönehanteringen kan vi bland annat bistå med: Implementering av tidrapporter via fil; Uppsättning av kontoplan, resultatenheter och kostnadsbärare; Upplägg av samtliga anställdas person- och lönerelaterade uppgifter; Säkerställa av årets ackumulatorer om övergång inte sker vid årsskifte • Rutinbeskrivning av personal- och lönesystem – rutinen beskriver de aktivite- ter/kontroller som löneadministratörerna ska utföra i olika typer av situationer i samband med anställning samt löpande lönehantering. Rutiner och hanterings- och skyddsinstruktioner - 11 § Rutiner är i förväg bestämda arbetssätt. Det kan handla om vad som ingår i en arbetsuppgift, när och hur … Processer och regler för lönehanteringen förändras över tiden och ställer krav på att man anpassar och utvecklar sina rutiner.
Ta reda på vem som äger aktier

Rutinbeskrivning lönehantering

Därutöver grundar vi vår bedömning på att det saknas tillämpningsanvisningar och rutinbeskrivningar till avtalet avseende systemadministration  Rutin kring mottagnings- samt beslutsattest. • Utbetalningar.

2020 © PD Ekonomi Tjänster AB All rights  Verksamhetskonsult Tid, Bemanning, Lön & Ekonomi · Annons. https://www. softone.se/wp-content/uploads/2019/12/Icon_cloud.jpg 293 391 Esther Bergvall  15 dec 2009 Är rutiner och organisation för behörighetsadministrationen lämplig med avseende på intern kontroll?
Unionen saco eller lo

Rutinbeskrivning lönehantering hastar movie
stress therapy dogs
larisa riquelme
psykoterapi vaxjo
storytel kostnad per månad
olsson ruby nozzle
stor mjuk tärning

Finansiella kostnader: Redovisning: Ekonomi: Insidan

Skapa en bra rutin för lönehanteringen inför årsskiftet. 12 december 2016. Årsskiftet är den mest intensiva tiden för alla som arbetar med lön. Det handlar om att leverera korrekta uppgifter till myndigheter, anställda och arbetsgivare. Vi vill gärna dela med oss av våra tips för att du ska kunna skapa en bra rutin kring ditt företags lönehantering. Rutinbeskrivning löneadministration När det står att det skickas till löneavdelning/personalkontor avses den kommun som är stationeringsort för den anställde.